Bipolar bozukluk en temel hali ile kişinin ani olarak içerisinde bulunduğu zıt duygu değişimleri olarak tanımlanabilir. Kelime anlamı olarak bipolar ” iki kutuplu” olarak adlandırılır.  Bipolar bozukluk yaşayan kişiler de mani (yüksek ruh hali) ve majör (düşük ruh hali) olarak iki zıt duygudurumu görülür. Bipolar bozukluk zihinsel bir hastalıktır. Kişilerde bipolar bozukluk görülmesinin sebebi kesin olarak bilinmemektedir ancak uzmanlar çevresel etkenler ve genler sebebi ile oluştuğunu düşünmektedirler. Sıklıkla 20’li yaşlarda görülmeye başlanan bu hastalığa dünyada her 50 kişiden 1’inde rastlanmaktadır. Bu oran bipolar bozukluğuoldukça sık rastlanan bir hastalık haline getirmektedir. Kişi gün içerisinde defalarca duygu değişimi yaşar. Bu duygu değişimleri bipolar kişilerde büyük farklılıklar göstermektedir.

Biplar Bozukluk Kimlerde Görülür?
Bipolar bozukluk sıklıkla ergenlik ve erişkinlik dönemine yeni girmiş kişilerde görülmektedir hastalık tedavi edilmezse hayat boyu kişi ile kalır. Bipolar bozukluk kadın ve erkeklerde farklılık göstermez, eşit oran da görülür. Aynı zamanda bipolar bozukluk ırk, eğitim seviyesi, kişinin gelir düzeyi ve mesleği gibi faktörler sebebi ile de farklılık göstermemektedir.
Bipolar Bozukluk Neden Oluşur?
Bipolar bozukluğun asıl nedeni kesin olarak tespit edilememiştir. Çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler beyinde kişinin duygudurumunu kontrol eden bölümün normal düzeyde kalmasını sağlayan kısımlarında ki anormalliklerden oluştuğu gözlemlemiştir.
Bipolar bozukluğun genler aracılığı ile geçtiği düşünülmektedir. Bunun sebebi ise aileler içerisinde nesilden nesile bipolar bozukluk görülmesidir. Ancak bu konuda sorumlu genler tespit edilememiştir. Uzmanlar bu konu üzerindeki çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışmalar sonucunda bipolar bozukluk için daha başarılı ilaçlar ve gen tedavisi hedeflenmektedir.
Bipolar Bozukluğun Belirtileri
Yüksek duygu değişimi (mani) belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Mani döneminin erken evresi hipomani olarak adlandırılmaktadır. Hipomani döneminde olan kişi mani dönemine göre daha hafif ve küçük yükselmeler yaşamaktadır. Bu dönem içerisinde bulunan kişi kendini daha aktif, enerjik, konuşkan ve verimli hissedebilir. Sıklıkla hastalar bu dönem içerisinde olduklarını fark etmezler. Bunun nedeni ise kişi içerisinde bulunduğu enerjik halinden memnundur. Genel olarak kişilerde ki bu değişimi yakın çevresi fark etmektedir. Maninin büyüklüğü arttıkça  kişi de ani karar verme, aşırı para harcama, düşünmeden söz söyleme, aşırı şüpheci olma, öfke gibi durumlarda görülebilir. Bu durumların şiddeti ise yine kişiden kişiye farklılık göstermektedir.
 
Bipolar  bozukluğun bazı belirtileri şunlardır:
 • Aşırı sevinç
 • Aşırı enerji
 • Aşırı saldırganlık
 • Paranoya
 • Hızlı düşünme ve ani karar verme
 • Eskisinden daha fazla konuşma ve sürekli konuşma isteği,
 • Olmayan sesleri duyma ya da görüntüleri görme,
 • Artan cinsel istek,
 • Aşırı para harcama isteği,
 • Kolay sinirlenmek,
 • Dikkatini toplamada güçlük çekme,
 • Huzursuzluk,
 • Zihninde sürekli oluşan yeni fikirler ve heyecan,
 • Çok az uyku ile aşırı enerjik olma
bu belirtilerden bazılarıdır. Bipolar bozukluğa sahip olan bir bireyde belirtilerin hepsinin olması gerekmez ancak yaygın olarak bu belirtilere rastlanmaktadır.
Bipolar Bozukluk Nasıl Gelişir?
Bipolar bozukluk ve mani dönemlerinin sayısı ve süresi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu dönemler yanızca birkaç gün sürebileceği gibi, bazı kişilerde aylarca sürebilmektedir. Hastalık ilerledikçe dönemlerin arası kısalır. Bipolar bozukluğa sahip kişilerde hayatları boyunca 8-10 mani ve depresyon dönemi yaşadıkları görülmektedir. Bir sene içerisinde dört ve daha fazla hastalık dönemi yaşayan kişiler “hızlı döngü” içerisinde adlandırılır ve bipolar bozukluğa sahip kişilerin %15-20’si hızlı döngü içerisinde yer almaktadır. Daha az rastlanan ve gün içerisinde aşırı duygu durumu değişimi içerisinde olan kişiler ise “ultra hızlı döngü” içerisinde olarak adlandırılır.
Bipolar Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?
Bipolar bozukluğun tedavisinde sıklıkla ilaç tedavi kullanılmaktadır. İlaçların tedavide ki rolü kişinin ani ve sürekli olarak dalgalanan ruh hali değişimlerini yavaşlatmaktır. Bipolar bozukluk tedavi edilmezse hastalık ilerleyecektir. Bipolar bozukluk kendini tekrar eden dönemlere sahip olması nedeniyle bu ilaçların bir kaç yıl boyunca doktor gözetimi altında kullanılması gerekmektedir. İlaç tedavi sürecinde hastanın doktorla olan iletişimini koparmaması ve doktorun söylediklerine uyması oldukça önemli rol oymaktadır. Aynı zamanda hasta tedavi süreci içerisinde sosyal hayatın içinde kalmalıdır.
Bipolar Bozukluk Tedavisinde Kendime Nasıl Yardım Ederim?
 • Kendinizi hastalığınız hakkında bilgilendirerek.
 • Bipolar bozukluk ve depresyon arasında ki farkları öğrenerek,
 • İlaç tedavisinin yanında psikoterapilere eksiksiz şekilde giderek.
 • Hastalığınız hakkın da oldukça çok araştırma yaparak.
 • Septomların üzerinizde ki etkilerini iyi bir şekilde gözlemleyerek.
 • Aile ve yakın çevrenizi konu hakkında bilgilendirerek.
Kendinize bipolar bozukluk tedavisi süresince yardımcı olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name *