AIDS Nedir?

AIDS’in Türkçe Açılımı ”Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu” şeklindedir. AIDS Nedir? Sorusunun cevabı ise, şu şekilde özetlenebilir; AIDS’e sebep olan virüse HIV adı verilir. Cinsel yol ile, kan yolu ile, anneden bebeğe emzirirken ya da doğrum esnasında bulaşabilen bir hastalıktır. Basitçe HIV virüsü vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemimizi yok etmek üzerine programlanmış şekilde davranır ve HIV virüsü […]

Read More

Kanser Hastalığı Nedir?

Kanser Hastalığı Nedir? Kanser Nedir ‘in kelime anlamı; Bir doku ya da organda bulunan hücreler düzensiz olarak bölündüğünde, ortaya çıkan düzensiz hücre çoğalmasıyla beliren kötü huylu ur şeklinde tanımlanabilir. Genel anlamda düşünüldüğünde ise, vücudumuzun birçok bölgesinde kontrolsüz çoğalma ile gerçekleşebilen 100’den fazla hastalığı oluşturan hastalık grubuna kanser denir. Tedavi edilmediği takdirde çok ciddi birçok hastalığa […]

Read More

Bilinç Nedir?

En temel şekli ile Bilinç Nedir ‘in karşılığı ”Farkındalık” anlamına gelmektedir. Tüm canlı varlıkların çevrelerinde ve kendilerinde gerçekleşen olayların bilincinde ya da farkında olması anlamını taşır. Kısmen bilgili olmak, uyanık olmak şeklinde de yorumlanabilir. İnsan bilinci baz alınarak açıklamak gerektiğinde, bunu kişinin kendi ve çevresinde gerçekleşen olayların farkında olma hali olarak yorumlayabiliriz. Bilinçli olmak demek; […]

Read More

Algı Nedir?

Bilişsel bilimler ve psikolojide duygusal bilginin alındıktan sonra seçilimi, işlenimi ve düzenlenimi anlamını taşımaktadır. Algı Nedir? ‘in kısa kelime anlamı bu şekilde tanımlanabilir. Algı kelimesinin kökeni latincedeki Perception kelimesinden gelir. ”Almak” anlamını taşıyan ”Capere” kelimesinden türemiştir. Önündeki per takısı ”tamamen” anlamına gelir. Algıda duyusal faktörler kadar, psikolojik faktörlerde etkendir. Asıl ayrımı belirleyen en temel faktör, […]

Read More

Güzellik Nedir?

Güzellik Nedir? Güzellik, yüksek oranda estetik değer belirten bir tanımlamadır. En basit şekliyle, beğinilen ya da hayran uyandıran niteleme şeklidir. Genelde ”güzel” kelimesi, ”iyi” şeklindeki anlamı ile kullanılmaktadır. Fakat asıl anlamı, estetik değer belirtmekte ve bu estetik değer seviyesi nesnel değil duygusal ifade edilmektedir. Güzellik nedir ‘e karşılık gelen kelime açılımı bu şekilde ifade edilebilir. […]

Read More